Adatvédelmi szabályzat

VIACOM INTERNATIONAL HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI IRÁNYELVE

Utoljára frissítve: 2019. 12. 04.

Mi itt a(z) Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság vállalatnál rendkívül komolyan vesszük adatainak védelmét, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a ránk bízott információkat biztonságban tartjuk. A jelen Adatvédelmi irányelv célja tájékoztatást nyújtani arról, hogy a(z) Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság milyen személyes adatok gyűjt Önről, azokat miként használja fel, tárolja és osztja meg, továbbá arról, hogy milyen jogai és választási lehetőségei vannak ezen információk kapcsán. A jelen Adatvédelmi irányelv az Önről begyűjtött minden információra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a begyűjtésre a webhelyünk látogatása, valamely mobilalkalmazásunk, termékünk vagy szolgáltatásunk használata/igénybevétele, vagy velünk folytatott egyéb interakciók, például élő esemény vagy az ügyfélszolgálat felkeresése alkalmával kerül sor. Az irányelvben ezekre együttesen „Szolgáltatások” megnevezéssel hivatkozunk. Bár az itt leírt információk egy része technikai jellegű, célunk egyértelmű és lényegre törő irányelvet megfogalmazni, ha tehát kérdései vannak, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Időről időre módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi irányelvet. Változtatások esetén frissítjük az irányelv legelején feltüntetett dátumot, és bizonyos esetekben külön tájékoztatjuk a Szolgáltatásokon keresztül, például a főoldalon, e-mailben vagy egyéb módon.

Általunk gyűjtött információk

Ebben a szakaszban az általunk gyűjtött személyes adatok típusait és a begyűjtés módját ismertetjük.

Ön által megadott információk

A legtöbb Szolgáltatást igénybe veheti anélkül, hogy adatokat adna meg magáról, de ettől függetlenül dönthet úgy, hogy a Szolgáltatásokon keresztül személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre. Például:

 • Ha regisztrál a webhelyünkön, begyűjtjük nevét és e-mail-címét
 • Ha terméket vásárol, begyűjtjük a fizetési adatait
 • Ha jelzi, hogy szeretne szöveges vagy WhatsApp üzeneteket kapni tőlünk, begyűjtjük a mobiltelefonszámát
 • Ha úgy dönt, részt vesz egy versenyen, promócióban vagy általunk támogatott piackutatáson, begyűjthetjük többek között a levelezési címét, telefonszámát vagy az érdeklődési köreivel kapcsolatos információkat
 • Ha egy nyilvános platformon vagy felhasználói támogató rendszerünkön keresztül megosztja webhelyünk tartalmát, esetleg kommunikál velünk vagy másokkal, begyűjtjük az ezekben foglalt információkat

Automatikusan begyűjtött információk

A Szolgáltatásaink online elérése során, például amikor ellátogat webhelyünkre vagy mobilalkalmazásainkat használja, a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban bizonyos információkat automatikusan begyűjtünk; ilyen például a látogatás időpontja és a megtekintett oldalak vagy tartalmak. A használt eszközről és szoftverről is kapunk, illetve gyűjtünk műszaki információkat, például: az eszköz típusa, az operációs rendszer típusa és verziószáma, mobilhálózati információk, az IP-cím (az eszköz interneten való azonosításához használt egyéni számsor), a mobileszköz hirdetési azonosítója (egy visszaállítható azonosító, melyet az operációs rendszer üzemeltetője, például az Apple vagy a Google rendel a mobileszközhöz) vagy egyéb eszközazonosítók, a webhely meglátogatása előtt böngészett oldal és a rendszer-összeomlási adatok.

Sütik

Mi, illetve hirdetési és analitikai szolgáltatóink sütiket (kis méretű szövegfájlok, amelyek a felhasználók beállításait és tevékenységét tárolják) és más hasonló technológiákat (pl. webjelzőket, pixeleket és hirdetési címkéket) használunk ahhoz, hogy felismerjük Önt a Szolgáltatások megnyitásakor, és információkat gyűjtsünk, például: látogatások száma, közkedvelt funkciók vagy oldalak, hirdetési kampányok sikerességi mutatói, a böngészési tevékenységeivel kapcsolatos egyéb információk. Ezáltal biztosíthatjuk Szolgáltatásaink megfelelő működését és folyamatos fejlesztését, illetve a hirdetések megjelenését és azok teljesítményének mérését. A sütikkel és a Szolgáltatásaink által használt sütikre vonatkozó választási lehetőségeivel kapcsolatos további információkért tekintse át a Sütikre vonatkozó irányelvünket.

Külső felektől származó információk

Felkínálhatjuk annak a lehetőségét, hogy Szolgáltatásainkba egy másik webhelyen vagy szolgáltatásban (pl. Facebook vagy Google) használt belépési adataival jelentkezzen be. Ha ily módon jelentkezik be vagy regisztrál, a külső szolgáltatás hozzáférést biztosít az Önre vonatkozó adatokhoz, például a nevéhez, a profiljához tartozó alapvető információkhoz és a barátainak listájához, az adott szolgáltatáson belüli adatvédelmi beállítások szerint.

Közösségi megosztás

A Szolgáltatásokon keresztül lehetősége lehet tartalmakat megosztani a közösségi médiaplatformokon, például a Facebook vagy Twitter felületén. Ilyen megosztás esetén az adott közösségi médiafelület adatvédelmi gyakorlatai szabályozzák, hogy kik férhetnek hozzá az Ön által megosztott információhoz, illetve, hogy azt a közösségi médiafelület miként kezeli. Ha szeretne többet megtudni azon közösségi médiafelület adatkezelési gyakorlatairól, amelyen információkat kíván megosztani, tekintse át annak adatvédelmi irányelveit.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Önhöz vissza nem vezethető információk (például az összevont adatok) a jelen Irányelv értelmében nem minősülnek személyes adatnak.

Az információk felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • Fiókjának kezelése
 • Annak lehetővé tétele, hogy jelen legyen nyilvános platformokon vagy igénybe vegye a Szolgáltatások egyéb interaktív funkcióit
 • Megrendelések teljesítése
 • Ügyfélszolgálati kérelmek kezelése
 • Ön által kért promóciós üzenetek és hírlevelek elküldése
 • Hirdetések célzása a Szolgáltatásainkon belül és kívül egyaránt
 • A Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó forgalmi adatok és felhasználói tevékenységek elemzése, népszerű területek vagy funkciók azonosítása, a Szolgáltatások optimalizálása és személyre szabása
 • Szolgáltatásaink biztosítása, fenntartása és fejlesztése, valamint új tartalmak és funkciók kifejlesztése
 • A(z) Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság és mások jogainak és tulajdonának védelme, többek között a csalás és más illegális tevékenységek észlelése, kivizsgálása és megelőzése, valamint megállapodásaink érvényesítése

Adattárolás

A begyűjtött személyes adatokat addig tároljuk, amíg azokra a begyűjtés céljának teljesítéséhez szükség van. Ha például fiókot hoz létre, azaz regisztrál, fiókinformációit a fiók kezeléséhez szükséges ideig őrizzük meg. Bizonyos esetekben a személyes adatok megőrzése a jogszabályok által előírtak szerint történik.

A személyes adatok felfedése

Személyes adatait nem fedjük fel más, Önnel kapcsolatban nem álló külső felek számára, hacsak Ön ebbe kifejezetten bele nem egyezik, az alábbi esetek kivételével:

 • Olyan, a részünkre szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára, akik kötelesek megőrizni a személyes adatok titkosságát
 • Ha valamely jogszabály, előírás vagy kötelező eljárás (pl. idézés) teljesítéséhez szükséges
 • Ha úgy véljük, cselekedetei sértik felhasználói megállapodásainkat vagy irányelveinket, vagy ha a(z) Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges
 • Fúzió, vállalati eszközök értékesítése, finanszírozás vagy a vállalat egészét vagy egy részét érintő felvásárlás, feltéve, ha az átvevő fél vállalja a személyes adatok jelen irányelvben és az alkalmazandó jogszabályokban előírtak szerinti védelmezését
 • A Viacom vállalatcsoporton belüli vállalatok számára
 • Az olyan személyes adatokat, amelyek nem közvetlenül Önt azonosítják, hanem a webhelyünkön és alkalmazásainkban használt külső sütik és hasonló technológiák révén az Ön eszközét, megosztjuk az adott külső felekkel, hogy azok analitikai és hirdetési szolgáltatásokat nyújthassanak a részünkre. Ezek a külső vállalatok webhelyünkön vagy alkalmazásainkon keresztül információkat gyűjtenek, például sütiazonosítókat, eszközazonosítókat, IP-címeket, továbbá a Szolgáltatásokon kívüli böngészési vagy alkalmazáshasználati tevékenységre vonatkozó információkat. Ha szeretne többet megtudni arról, hogy ezek az információk miként használhatók fel érdeklődésalapú hirdetések megjelenítéséhez, a(z) Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság miként veszi igénybe az ilyen jellegű szolgáltatásokat, vagy szeretne hozzáférni az ezen külső felek adatvédelmi irányelveihez vezető hivatkozásokhoz, tekintse át a Sütikre vonatkozó irányelvünket.

Adattovábbítások

Mi és szolgáltatóink olyan országokba továbbíthatjuk, illetve olyan országokban tárolhatjuk vagy tekinthetjük meg személyes adatait, amelyek nem biztosítanak az Európai Unió törvényei által biztosított védelemmel megegyező szintű védelmet személyes adatai számára. Ilyen esetekben lépéseket teszünk a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében, például az információkat fogadó félre nézve kötelező érvényű szerződéses követelmények bevezetése révén (ezen kikötések másolatának igényléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot)

Az adatfeldolgozás jogalapja

Személyes adatait csak az alábbi esetekben gyűjtjük be, tároljuk vagy dolgozzuk fel:

 • Ha ehhez beleegyezését adja. Például, ha jelzi, hogy szeretne promóciós e-maileket kapni. Beleegyezését az alábbiakban leírtak szerint vagy közvetlenül a Szolgáltatásokon keresztül bármikor visszavonhatja.
 • Ha személyes adatait az Önnel kötött szerződésben foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez kell felhasználnunk (pl. az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások biztosításához).
 • Ha a személyes adatainak feldolgozásához jogos érdekünk fűződik. Személyes adatait feldolgozhatjuk például annak érdekében, hogy kommunikáljunk Önnel a Szolgáltatásokról; és hogy a rendelkezésére bocsáthassuk, biztosíthassuk és fejleszthessük a Szolgáltatásokat.
 • Ha az adatfeldolgozást jogszabály írja elő.

Jogai és választási lehetőségei

Jogában áll hozzáférni azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket Önről tárolunk, illetve kérni azok kijavítását, törlését vagy – bizonyos esetekben – valamely más szolgáltatónak történő továbbítását. Jogában állhat továbbá visszavonni a feldolgozásra vonatkozó beleegyezését, kifogást emelni a feldolgozás ellen vagy kérni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, az alábbiakban leírtak szerint.

Hozzáférési és törlési kérelmek

Ha felveszi velünk a kapcsolatot a DataPrivacyRights@viacom.com címen („Adatvédelmi jogok” tárggyal), frissítheti, kijavíthatja vagy töröltetheti az Önről tárolt információkat, illetőleg bezárhatja fiókját. Ha erre az Ön azonosításához szükség van, megkérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát, vagy adjon meg a kérés teljesítéséhez szükséges további információkat.

E-mailek, szöveges üzenetek és WhatsApp üzenetek

Dönthet úgy, hogy többé nem szeretne promóciós e-maileket, szöveges üzeneteket vagy WhatsApp üzenetek kapni. Ezek letiltásához kövesse az üzenetekben található utasításokat. A promóciós e-mailek letiltásától függetlenül továbbra is küldhetünk Önnek nem promóciós jellegű e-maileket.

Leküldéses értesítések

Ha beleegyezik, promóciós és nem promóciós leküldéses értesítéseket vagy riasztásokat küldhetünk mobileszközére. Ezeket az üzenetek bármikor letilthatja a mobileszköz értesítési beállításainak módosításával.

A sütik és más hasonló technológiák

A sütikkel kapcsolatos választási lehetőségeinek megismeréséhez, például ha tudni szeretné, hogyan tilthatja le a sütiket vagy bizonyos típusú sütik és hasonló technológiák esetén hogyan vonhatja vissza a fogadásra vonatkozó engedélyt, tekintse át Sütikre vonatkozó irányelvünket.

Kérdések vagy aggályok

Ha kérdései vannak Adatvédelmi irányelvünkkel, adatkezelési gyakorlatainkkal vagy a választási lehetőségeivel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. Ha nem sikerül orvosolnunk panaszát, és Ön az EGT valamely tagállamának állampolgára, panaszát jogában áll felterjeszteni az Ön lakóhelye, munkahelye vagy a panasz tárgyát képező probléma helye szerinti adatvédelmi hatósághoz. A helyi adatvédelmi hatóságról információkat itt találhat
 

Kapcsolatfelvétel

Örömmel válaszolunk az Adatvédelmi irányelvünkkel és adatkezelési gyakorlatainkkal kapcsolatos kérdéseire. Az itt ismertetett jogainak érvényesítése érdekében is bármikor fordulhat hozzánk.

Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatvédelmi tisztviselő
DataPrivacyRights@viacom.com
1113 Budapest, Bocskai út 134-146, Magyarország