Polityka prywatności

W firmie VIMN Poland sp. z o.o. bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność i zależy nam na dopilnowaniu, aby chronić dane, które nam powierzasz. Utworzyliśmy tę Politykę ochrony prywatności, aby Cię poinformować, jakie dane osobowe firma VIMN Poland sp. z .o. zbiera na Twój temat, w jaki sposób je wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy, a także jakie są Twoje prawa, jeśli chodzi o te dane. Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji o użytkowniku, które zbieramy, kiedy odwiedzasz nasze witryny internetowe, korzystasz z naszych aplikacji mobilnych albo innych produktów lub usług, czy w inny sposób wchodzisz z nami w interakcje, np. uczestnicząc w imprezach na żywo lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Niniejsza polityka łącznie określa te punkty kontaktowe jako „Usługi”. Chociaż niektóre z informacji, które tutaj opisujemy, mają charakter techniczny, naszym celem jest uczynienie tej polityki prostą, więc prosimy o Kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

Od czasu do czasu będziemy zmieniać tę Politykę ochrony prywatności. Gdy wprowadzimy zmiany, zmienimy datę na górze polityki, a w niektórych przypadkach powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem Usług, na przykład za pośrednictwem naszej strony głównej, poczty e-mail lub innych środków komunikacji.

Dane osobowe, które zbieramy

W tym punkcie wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy o Tobie i w jaki sposób je zbieramy.

Dane, które przekazujesz

Z większości naszych Usług możesz korzystać bez aktywnego przekazywania jakichkolwiek informacji na swój temat, ale możesz zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych za pośrednictwem Usług. W szczególności:

 • Jeśli zdecydujesz się zarejestrować u nas konto, zbierzemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
 • Jeśli zdecydujesz się na zakup produktu, zbierzemy dane dotyczące płatności
 • Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie od nas wiadomości tekstowych lub wiadomości WhatsApp, zbierzemy Twój numer telefonu komórkowego
 • Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w sponsorowanych przez nas konkursach, promocjach lub badaniach rynku, zbierzemy informacje takie jak Twój adres pocztowy, numer telefonu czy informacje o Twoich zainteresowaniach
 • Jeśli zdecydujesz się zamieścić treści albo skomunikować z nami lub innymi osobami na platformie publicznej bądź za pośrednictwem wsparcia użytkownika, zbierzemy informacje, które zamieścisz w postach

Informacje zbierane automatycznie

Gdy wchodzisz do naszych Usług internetowych, na przykład odwiedzając nasze witryny internetowe lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, automatycznie zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług, takie jak czas wizyty czy wyświetlone przez Ciebie strony lub treści. Otrzymujemy również i zbieramy informacje techniczne, dotyczące Twojego urządzenia i oprogramowania, w tym typ urządzenia, system operacyjny i wersja, informacje o sieci komórkowej, adres IP (niepowtarzalny numer służący do identyfikacji urządzenia w Internecie), identyfikator reklamowy urządzenia mobilnego (identyfikator z możliwością resetowania, który jest przypisywany do Twojego urządzenia mobilnego przez dostawcę systemu operacyjnego, takiego jak Apple lub Google) lub inny identyfikator urządzenia, informacje o stronie odwiedzonej przez Ciebie przed i po odwiedzeniu naszej witryny oraz dane dotyczące awarii.

Pliki cookie

My i nasi dostawcy usług reklamowych i analitycznych używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi pomagającymi przechowywać preferencje i aktywność użytkowników, oraz podobnych technologii, takich jak sygnalizatory sieciowe, piksele i znaczniki reklamowe, aby Cię rozpoznawać podczas odwiedzania przez Ciebie naszych Usług, a także aby zbierać informacje takie jak liczba odwiedzin, które funkcje lub strony są popularne, pomiary sukcesów kampanii reklamowych i inne informacje o Twojej aktywności w przeglądaniu witryn. Pozwala nam to zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych Usług, doskonalić nasze Usługi, a także zamieszczać i mierzyć reklamy. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.vimn.pl/static/info_legal

Informacje od podmiotów zewnętrznych

Możemy oferować Ci możliwość logowania się do Usług za pomocą Twoich danych uwierzytelniających z innej witryny lub usługi, na przykład Facebook czy Google. Jeśli zdecydujesz się zalogować lub zarejestrować w ten sposób, usługa zewnętrzna zapewni nam dostęp do informacji o Tobie, takich jak imię i nazwisko, podstawowe informacje profilowe i lista znajomych, zgodnie z Twoimi ustawieniami prywatności w danej usłudze.

Udostępnianie w mediach społecznościowych

Usługi mogą dawać Ci możliwość udostępniania informacji innym osobom na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Kiedy udostępniasz informacje w taki sposób, praktyki ochrony prywatności stosowane przez platformę mediów społecznościowych określają, kto ma dostęp do Twoich informacji i w jaki sposób są one traktowane przez platformę mediów społecznościowych. Aby dowiedzieć się, jakie są praktyki ochrony danych platformy mediów społecznościowych, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności platformy mediów społecznościowych, której udostępniasz informacje w taki sposób.

Pamiętaj, że informacje, których nie da się z powrotem z Tobą połączyć (na przykład dane zagregowane), nie są uważane za dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki.

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe wykorzystujemy do następujących celów:

 • zarządzanie Twoim kontem;
 • umożliwienie Ci uczestnictwa w platformach publicznych lub innych interaktywnych funkcjach Usług;
 • realizacja złożonych przez Ciebie zamówień;
 • odpowiadanie na zapytania do działu obsługi klienta;
 • wysyłanie zamówionych przez Ciebie wiadomości o promocjach i biuletynów informacyjnych;
 • reklamy profilowane związane z naszymi Usługami bądź nie;
 • analizowanie ruchu i aktywności użytkowników w naszych Usługach, identyfikowanie popularnych obszarów lub funkcji oraz optymalizowanie i personalizowanie Usług;
 • świadczenie, utrzymywanie i udoskonalanie naszych Usług, a także opracowywanie nowych treści i funkcji;
 • ochrona praw i własności firmy VIMN Poland sp. z o.o. i innych podmiotów, w tym wykrywanie, badanie i zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom, jak również egzekwowanie naszych umów.

Przechowywanie danych

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy. Na przykład jeśli zarejestrujesz u nas konto, będziemy przechowywać dane Twojego konta tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi konta. Dane osobowe możemy również zatrzymywać zgodnie z wymogami prawa.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych żadnym niepowiązanym podmiotom zewnętrznym, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę, z następującymi wyjątkami:

 • usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi na podstawie umowy i są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych;
 • jeżeli jest to uzasadnione koniecznością stosowania się do przepisów prawa lub w związku z prowadzonym postępowaniem przed właściwym organem władzy publicznej (na przykład w celu odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie);
 • jeśli stwierdzimy, że Twoje działania naruszają nasze umowy z użytkownikami lub zasady albo w celu ochrony naszych praw, własności bądź bezpieczeństwa firmy VIMN Poland sp. z o.o. lub innych podmiotów;
 • w związku z fuzją, sprzedażą aktywów spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności, pod warunkiem, że strona przejmująca zobowiąże się do ochrony danych osobowych zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej polityki i obowiązującego prawa;
 • firmom z rodziny korporacji ViacomCBS Inc.;
 • Udostępniamy dane osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby, ale identyfikują Twoje urządzenie za pomocą plików cookie podmiotów zewnętrznych i podobnych technologii w naszej witrynie internetowej i w naszych aplikacjach, aby umożliwić tym podmiotom zewnętrznym świadczenie dla nas usług analitycznych i reklamowych. Firmy te zbierają informacje z naszej witryny internetowej lub aplikacji, takie jak identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń, adres IP, a także informacje o przeglądaniu przez Ciebie stron internetowych lub korzystaniu z aplikacji poza Usługami. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.vimn.pl/static/info_legal .

Przekazywanie danych

My i nasi usługodawcy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów (albo je tam przechowujemy i uzyskujemy do nich dostęp), w których przepisy prawa mogą nie zapewniać poziomu ochrony Twoich danych osobowych równoważnego ochronie zapewnianej przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W takich przypadkach podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony poprzez wymogi umowne nałożone na odbiorcę informacji (możesz uzyskać kopię tych klauzul, kontaktując się z nami pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com).

Podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy jedynie w następujących sytuacjach:

 • Jeśli mamy na to Twoją zgodę. Na przykład, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o promocjach. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w sposób opisany poniżej lub bezpośrednio przez Usługi.
 • Musimy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z umowy z Tobą (np. dostarczanie zamówionych przez Ciebie produktów lub usług).
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie. Na przykład Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu komunikowania się z Tobą w sprawie naszych Usług oraz w celu świadczenia, zabezpieczania i doskonalenia naszych Usług.
 • Do przetwarzania tych danych jesteśmy zobowiązani z mocy prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat oraz zażądania  ich sprostowania, usunięcia lub, w niektórych sytuacjach, przekazania innemu usługodawcy. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo jej wycofania w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem działań dokonanych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Możesz również mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądania, abyśmy ograniczyli pewne operacje przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Żądania udzielenia dostępu i usunięcia danych

Możesz również aktualizować, prostować oraz usuwać informacje, które mamy na Twój temat, a także zamknąć swoje konto, kontaktując się z nami pod adresem DataPrivacyRights@viacom.com z tematem „Prawa do prywatności”. W przypadku konieczności identyfikacji Twojej osoby poprosimy Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia Twojego żądania.

Wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i wiadomości WhatsApp

Możesz wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail o promocjach, wiadomości tekstowych lub wiadomości WhatsApp, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach. Jeśli wycofasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail o promocjach, możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail niedotyczących promocji.

Komórkowe powiadomienia push

Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy wysyłać powiadomienia push lub alerty o promocjach i inne,  na Twoje urządzenie mobilne. Wiadomości te możesz w każdej chwili dezaktywować, zmieniając ustawienia powiadomień na urządzeniu mobilnym.

Pytania lub skargi

W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki ochrony prywatności, praktyk w zakresie ochrony danych lub praw związanych z ich przetwarzaniem, prosimy o kontakt z nami. Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać Twojego problemu, a jesteś obywatelem EOG, masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, wykonywania pracy lub w miejscu, w którym problem wystąpił. Dane kontaktowe lokalnego organu ochrony danych można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące naszej Polityki ochrony prywatności i praktyk związanych z wykorzystywaniem danych. Możesz również skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności.

VIMN Poland sp. z o.o.

Ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa

 

Inspektor ochrony danych:

DataPrivacyRights@viacom.com